Hoera, hoezee!

 
 

Je bent erbij!

Noteer alvast de datum van de online workshop in je agenda.

Niks om te noteren bij de hand?

No worries. Ik stuur je nog een mailtje met de details.